Financiën

OMSCHRIJVING BEDRAG TERMIJN
Contributie € 20,- Maandelijks (12x)
Contributie gaat in vanaf de tweede maand nadat je lid bent geworden (bv. Lid vanaf januari, contributie vanaf februari).
Opzeggen van het lidmaatschap kan maandelijks. Lopende maand betaal je gewoon contributie.
Borg voor toga € 22,50 Eenmalig bij lidmaatschap
Na beëindiging van het lidmaatschap en retourneren van de toga, wordt in de volgende maand de borg terugbetaald.

Bank: NL23 RABO 0323 9711 05 t.n.v. Anthem, koor voor kerkmuziek